Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Svend Dahl: Här är mandatet att sänka skatten

Det finns en stark samsyn bland Tidöpartiernas väljare om värdet av företagande, arbetslinje och låga skatter. Det skapar stabilitet i regeringssamarbetet och ger ett tydligt utrymme att sänka skatterna. Nu gäller det att ta vara på reformmandatet, skriver Smedjans chefredaktör Svend Dahl.

Tidöpartiernas väljare är överens om att skatterna är för höga. Det är en tydlig signal till partiledarna inför kommande budgetförhandlingar. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Frågan om hur välstånd skapas är en av politikens viktigaste skiljelinjer. Den knyter direkt an till grundläggande frågor om hur samhället ska organiseras, och den vänster-högerkonflikt som under lång tid definierat politiken i Sverige. 

På senare år har det ibland framförts uppfattningar om att denna konfliktlinje förlorat i betydelse och att andra frågor, som exempelvis synen på migration och nationella identiteter, skulle bli avgörande för hur väljare och partier identifierar sig. Centerpartiets placering i det rödgröna regeringsalternativet och Sverigedemokraternas i det borgerliga skulle kunnas ses som uttryck för denna typ av förändringar.

En ny opinionsundersökning som Timbro låtit Demoskop göra visar dock att det sett till den grundläggande frågan om hur välstånd skapas finns en fortsatt stark uppdelning i ett vänster- och ett högerblock bland svenska väljare. Detta trots att partierna delvis kommit att inta nya positioner. 

I undersökningen instämmer hälften av de svarande (48 procent) i påståendet att den höga levnadsstandarden i Sverige främst beror på företagsamma människor och företag som framgångsrikt säljer produkter och tjänster. Fyra av tio (40 procent) tror snarare att den höga levnadsstandarden i Sverige beror på att politiker har skapat ett välfärdssamhälle. Resterande (12 procent) svarar att de inte vet eller inte har någon uppfattning.

Källa: Demoskop

En stor majoritet bland M-, KD-,  SD-, L- och C-väljarna anser att vår höga levnadsstandard främst beror på företagsamhet. Bland S-, V- och Mp-väljare tror däremot många att välståndet beror på politiker som har skapat ett välfärdssamhälle.  

Svaret på frågan korrelerar således starkt med vänster-högeridentifikationen. Väljare som tror att vår höga levnadsstandard beror på företagsamhet placerar sig själva betydligt mer till höger på vänster-högerskalan. Väljare som däremot tror att levnadsstandarden beror på politiker som har skapat ett välfärdssamhälle, befinner sig mer till vänster.

Väljarna som stödjer något av partierna i den nuvarande regeringskonstellationen eller Centerpartiet bildar ett tydligt åsiktskluster.

Mönstret från den övergripande frågan upprepas när väljarna i Demoskopundersökningen får ta ställning till en rad sakpolitiska påståenden med anknytning till skatter, företagande och bidrag. Överlag bildar väljarna som stödjer något av partierna i den nuvarande regeringskonstellationen eller Centerpartiet ett tydligt åsiktskluster som sticker ut i relation till de rödgröna väljarna. 

Källa: Demoskop

Jag tror att det finns tre viktiga slutsatser att dra av detta.

För det första finns det en underliggande stabilitet i dagens regeringskonstellation, sett till väljarnas värderingar i den ekonomiska politiken. Det är därmed svårt att se vad exempelvis Sverigedemokraterna, som ibland beskrivs som potentiellt vänsterlutande, skulle kunna få ut av ett samarbete med de rödgröna, om man inte aktivt vill gå emot sina väljare. Det bådar gott för regeringens möjligheter att undvika stora inre spänningar under mandatperioden. Motsvarande underliggande samsyn bland väljarna saknas helt i ett rödgrönt regeringsalternativ med Centerpartiet.

För det andra tycks den nya centerledaren Muharrem Demiroks strategi att markera avstånd till tidigare marknadsliberala positioner och ännu tydligare förankra Centerpartiet till vänster i politiken vara långt ifrån riskfri. Undersökningen visar tydligt att avståndet mellan C-väljarna och L-, SD-, KD- och M-väljarna är betydligt mindre än avståndet mellan C-väljarna och S-, MP- och V-väljarna. Centerväljarnas grundläggande syn på vad som skapar välstånd i samhället och hur samhällsutmaningar ska lösas skiljer sig helt enkelt kraftigt från övriga rödgröna väljare. 

För det tredje är det uppenbart att Moderaterna med självförtroende kan gå fram med  reformer för att förbättra villkoren för företagande, sänka skatter och strama åt bidragssystemet. Moderaterna har inte bara de egna väljarna med sig, utan även Kristdemokraternas, Liberalernas, Sverigedemokraternas och Centerpartiets. Det är ett reformmandat som regeringen behöver ta vara på.