Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla

I Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla får läsaren en inblick i Ayn Rands syn på filosofi, etik, politik, samhälle och estetik.

109 kr

I 18 texter analyserar och kritiserar hon allt från katolska kyrkan till feminismen och miljörörelsen, försvarar kompromisslöst kapitalismen och förklarar varför människan behöver filosofi. Boken är en viktig pusselbit för att förstå en av 1900-talets mest kontroversiella författare.

Om Ayn Rand

Ayn Rand kan vara de senaste hundra årens allra viktigaste liberala röst. När liberalismen föreföll ha stagnerat blåste hon liv i den genom att kombinera den med moralfilosofi i sina två mest berömda verk: Urkällan och Och världen skälvde. I stället för att argumentera för kapitalism eftersom den fungerar, argumenterade hon för att den är det moraliskt rätta – och gjorde det dessutom i form av episk skönlitteratur. Kärnan i den filosofiska skola Rand grundade, objektivismen, är att själviskhet är en dygd. Att agera i sitt eget intresse är det enda rätta, men vad som faktiskt ligger i ens intresse är inte att agera hänsynslöst, tvärtom. Med denna utgångspunkt har Ayn Rand i mer än ett halvt århundrade inspirerat högern, provocerat vänstern och givit ett helt eget perspektiv på politik, ekonomi och etik.