Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Essäer om frihet

Isaiah Berlin tillhör 1900-talets intellektuella giganter. Som ryskfödd jude kom han att personligen uppleva och betrakta ryska revolutionen och Förintelsen, två av 1900-talets mest avgörande politiska händelser. Han blev akademiker som ägnade sitt liv åt frihetens och den fria viljans problem. Sin uppgift såg han som att hjälpa sin samtid att förstå sig själv. Hans verktyg är nyansering och problematisering – inte polemik.

54 kr

Genom distinktionen mellan ”negativ” och ”positiv” frihet i den klassiska essän Två frihetsbegrepp har Isaiah Berlin blivit en självklar referenspunkt i liberalismens idéhistoria. I denna volym samlas denna och de övriga fyra essäer Berlin själv framhöll som sina bästa texter. För första gången utges nu hela denna kompletta samling på svenska.

Vilken betydelse har Isaiah Berlin i dag? Hur kan hans tankar hjälpa oss att förstå oss själva och vår tid? Har tankarna om positiv och negativ frihet relevans för dagens debatter om arbetslinje, välfärd och tolerans?

”De första människorna som diktatorer förgör eller tystar är män med idéer och fria sinnen.” – Isaiah Berlin (1909-1997)

”Berlins styrka består i att han erkänner vikten av positiv frihet samtidigt som han varnar för hur lätt denna tankemodell kan förvandlas till ett försvar för att `utöva tvång mot andra människor under åberopande av något mål som de själva skulle eftersträva om de vore mer upplysta, men försummar därför att de är blinda eller okunniga eller fördärvade`. Den positiva friheten att vara medveten om sitt eget bästa och söka handla därefter, övergår därmed till ’ett tvång mot andra för deras egen skull, i deras, inte mitt, intresse”. – Thomas Gür, SvD

Klassiker
Sedan 1978 har Timbro introducerat frihetliga klassiker till samhällsintresserade läsare. År 2006 började Timbro återutge verk av tänkare som Adam Smith, Thomas Paine, FA Hayek och Johan August Gripstendt – ibland parade med texter av nutida författare som sätter dessa klassiker i en mer modern kontext. Timbro har även börjat ge ut klassiker i ljudboksformat och lanserar under våren 2010 en poddradioserie om tio liberala filosofer och ekonomer. Vi erbjuder ovärderliga tankar till ett överkomligt pris