Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Ekonomi

Ny ranking: Sveriges ekonomiska frihet står och stampar

I dag släpps 2017 års upplaga av Economic Freedom of the World, som kartlägger ekonomisk frihet i världens länder. Ekonomisk frihet är ett mått på i hur hög utsträckning staten håller sig borta från den ekonomiska sfären. Den ekonomiska friheten i Sverige har stagnerat sedan millennieskiftet. Fler reformer behövs, skriver Timbros chefsekonom.

Ladda ner (PDF) 3,3 MB

Economic Freedom of the World är en årlig publikation som tas fram av den kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute i samarbete med tankesmedjor runt om i världen. Indexet publicerades första gången 1996 med Milton Friedman som drivande kraft. I dag släpps årets rapport.

Timbro är den svenska samarbetspartnern och det har vi varit i 20 år nu. Economic Freedom of the World har med tiden utvecklats till en ovärderlig kunskapskälla som använts i hundratals akademiska artiklar.

Så här har Sveriges ekonomiska frihet utvecklats sedan 1970:

Även om indexet ökade marginellt jämfört med förra årets upplaga är den breda trenden att Sveriges ekonomiska frihet har varit ganska oförändrad under de senaste 15 åren. Stagnationen sedan millennieskiftet står i skarp kontrast till den kraftiga ökningen mellan 1975 och 2000, som troligtvis är en viktig orsak till att Sverige haft en god ekonomisk utveckling sedan 1990-talskrisen. Sverige behöver strukturreformer på bland annat arbets- och bostadsmarknaderna. En omfattande forskningslitteratur visar att hög ekonomisk frihet är förknippat med högre tillväxt.

Ekonomisk frihet-indexet består av följande områden:

  1. Statens storlek – hur låga är skattesatserna och hur stor del av ekonomin utgörs av privat sektor?
  2. Rättssäkerhet och äganderätt – är rättssystemet oberoende och skyddar det kontrakt och äganderätt?
  3. Sund penningpolitik – är inflationen låg och går det att växla till utländska valutor?
  4. Frihet att handla – hur fritt kan varor och kapital röra sig över gränserna?
  5. Regleringar – hur avreglerade är finans-, arbetsmarknads- och varumarknaderna?

Ekonomisk frihet har använts i ett flertal böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter som publicerats i Sverige. Några exempel: