Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Bostäder

Nio problem med hyresregleringen

Köer, svartkontrakt, höga andrahandshyror och onödigt stora renoveringar. Det är några av problemen på bostadsmarknaden. Orsaken är att hyrorna är reglerade. Det är dags att släppa hyrorna fria.

En viktig förklaring till att det är så svårt att få tag i en lägenhet är reglerna som styr hyrorna. Hyresgäster och hyresvärdar får inte själva komma överens om hyran utan den regleras genom en förhandlingsprocess där Hyresgästföreningen har stort inflytande. Sverige har EU:s mest reglerade hyressättning, enligt Världsbanken.

Här är de nio största problemen med hyresregleringen.

Problem 1: Köer

När marknaden inte tillåts fungera som den ska uppstår köer. I Östtyskland fick man vänta tio år på en ny Trabant. I dag är kötiden till en lägenhet i Stockholm i genomsnitt 11 år. I mer attraktiva lägen är köerna uppemot 30 år.

Problem 2: Ombildningar till bostadsrätt

Det enda lagliga sättet för hyresgäster och hyresvärdar att få ut ett rättvisande värde på lägenheter är att omvandla till bostadsrätt, något som också har skett i stor skala de senaste decennierna. Andelen hyreslägenheter i Stockholm har sjunkit med en tredjedel sedan 1990.

Problem 3: Höga andrahandshyror

På hyresmarknaden finns en stor klyfta mellan de som befinner sig inne i värmen i sina förstahandslägenheter – och de som står utanför. I Stockholm betalar andrahandshyresgäster dubbelt så höga hyror som förstahandshyresgäster – en kostnad som bärs av dem som saknar ködagar eller kontakter på hyresmarknaden.

Problem 4: Svarthandel

Att hyrorna hålls konstlat låga gör att ett förstahandskontrakt kan värderas till hundratusentals kronor på den svarta marknaden, som uppskattas omsätta miljardbelopp. Detta skapar grogrund för organiserad brottslighet. År 2014 inträffade fem mord på individer som enligt polisen är knutna till den illegala hyreskontraktshandeln.

Problem 5: Lägenheterna används ineffektivt

De reglerade hyrorna har effekten att bostäderna används ineffektivt. Äldre bor kvar i stora, centrala lägenheter samtidigt som barnfamiljer tvingas pendla långa sträckor när det inte går att få tag i centralt belägna hyresrätter.

Problem 6: Svårare att flytta till jobb

På grund av de långa köerna till hyreslägenheter är det svårt för många att flytta till jobb eller studier. Många företag uppger också att bostadsbristen gör det svårare att få tag i rätt personal, särskilt om man rekryterar från utlandet.

Problem 7: Unga och invandrare missgynnas

Eftersom hyresmarknaden fungerar så dåligt krävs ködagar, kontakter eller kapital för att få tag i ett förstahandskontrakt. Det gynnar äldre personer födda i Sverige. Ungdomar och invandrare är ofta hänvisade till andrahandsmarknaden, särskilt i storstäderna.

Problem 8: Dåligt sätt att omfördela

Hyresregleringen antas ofta gynna låginkomsttagare. Men att reglera hyrorna är ett dåligt sätt att omfördela. De som tjänar mest på hyresregleringen i kronor är de som bor i attraktiva, centralt belägna lägenheter – vilka ofta är höginkomsttagare.

Problem 9: Onödigt mycket renoveringar

Med dagens system är omfattande renoveringar det enda sättet för hyresvärdarna att kunna genomföra en större hyreshöjning, vilket det finns uppmärksammade exempel på. Resultatet är att det sker onödigt många renoveringar.

Vad säger experterna?

Vi är inte ensamma om att kräva att hyresregleringen lättas. En lång rad myndigheter och internationella expertorganisationer har i många år pekat på de problem som hyresregleringen orsakar:

”Sveriges hyresregleringar är bland Europas mest restriktiva, vilket minskar investeringarna i hyreslägenheter, hindrar rörligheten och leder till en ineffektiv användning av bostadsbeståndet.” – OECD (egen översättning)

”Hyressättningssystemet gynnar på det stora hela insiders, medan outsiders – som studenter, nyanlända och yngre – har väldigt svårt att få tag i hyreslägenheter till rimlig kostnad.” – EU-kommissionen (egen översättning)

”Reglering av hyrorna har kraftigt minskat utbudet av hyreslägenheter genom att driva fram omvandling till bostadsrätter och hindra nybyggnation. Inlåsningseffekter från denna reglering hindrar dessutom rörligheten och effektiv användning av det kvarvarande hyresbeståndet.” – Internationella valutafonden (egen översättning)

”Utifrån en samhällsekonomisk analysmodell uppskattar vi att bruksvärdessystemet [även kallat hyresregleringen] gör att det fattas upp emot 40 000 hyreslägenheter i landet… Vi skattar de totala välfärdsförlusterna till ca 10 miljarder kronor per år.” – Boverket

”Hyresregleringen har också fördelningspolitiska konsekvenser; de reglerade hyrorna gynnar de som redan har en hyresrätt, men gör det svårt att komma in på hyresmarknaderna. Detta kan leda till problem att hitta bostad i tillväxtregioner, särskilt för personer som saknar kontaktnät” – Finansdepartementets långtidsutredning 2015

”Hyresmarknaden fungerar dåligt: efterfrågan på bostäder överstiger utbudet i de flesta av landets kommuner, köerna hos de allmänna bostadsförmedlingarna är rekordlånga, utnyttjandet av det befintliga beståndet är ineffektivt och fördelningen av hyresbostäder sker till väsentlig del genom kontakter, fusk och olaglig försäljning av hyresavtal.” – Finanspolitiska rådet

Vill du hjälpa till?

Här är tre saker du kan göra för att hjälpa till att lösa problemen på bostadsmarknaden:

  1. Kontakta någon ansvarig politiker i Riksdagens civilutskott och kräv att de agerar för att avskaffa hyresregleringen.
  2. Gör din röst hörd på sociala medier. Du kan ta argument från den här sidan. Använd hashtaggen #släpphyrornafria om du vill.
  3. Om du bor i hyresrätt, berätta för dina grannar att de inte borde vara medlemmar i Hyresgästföreningen – den främsta representanten för dagens orättvisa system. Du kan också upplysa om att alla tvingas bidra till Hyresgästföreningens kassa genom en dold avgift i hyran, oavsett om man är medlem eller inte.

Släpp hyrorna fria

De som drabbas hårdast av nuvarande regler är unga och människor som är nya i Sverige. Man skulle tro att Hyresgästföreningen borde bry sig om framtida hyresgäster och det omgivande samhället, men den föreningen ser enbart till sina egna medlemmars intressen och struntar i konsekvenserna för alla andra.

Hyresgäster och hyresvärdar måste på egen hand få komma överens om hyran. Det är dags att släppa hyrorna fria.